Willemsen & Partners

Welkom
 
De traditionele accountant zal meer plaatsmaken voor de adviserende accountant.
Hoe gaat u reageren op deze verschuiving?
Op welke wijze gaat u anticiperen op de toenemende concurrentie binnen de accountantsbranche?

De continuiteit van uw omzet zal steeds meer in gevaar komen op het moment dat u als accountant niet of te weinig in staat bent nieuwe business te genereren, hetzij uit bestaande klanten, hetzij nieuwe klanten.
Willemsen & Partners is gespecialiseerd in het begeleiden van accountantskantoren die meer omzetverhoging uit bestaande klanten en werving van nieuwe klanten wensen.

Om dit te realiseren moeten uw medewerkers op het hoogste niveau worden ondersteund in commerciële vaardigheden.
Wij verbeteren de kwaliteit in communicatie van uw organisatie naar uw relaties.
Uiteindelijk is uw organisatie beter in staat om een hoger rendement uit uw relaties te halen, zullen uw relaties meer tevreden zijn en bent u in staat om ook uiteindelijk zelfstandig te kunnen acquireren.